Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Âm sắc – Âm khu – Âm vực là gì? Cách để chuyển giọng mượt mà?
Next post Cách tự học đàn Violin hiệu quả dành cho người mới bắt đầu